Jomfruens Egedes historie kan spores tilbage til den danske senmiddelalder omkring 1346, hvor den daværende ejer var en af Valdemar Atterdags betroede mænd.

HISTORIE

Historien kan spores tilbage til 1346, hvor gården var ejet af en af Valdemar Atterdags tro væbnere. I 1542 arvede de to adelsjomfruer Birgitte og Ermegaard Bille gården efter deres far og omdøbte den til Jomfruernes Egede.

Mens herregåden og kirken overlevede svenskekrigene, så gjorde den omkringliggende landsby det ikke. I 1658 blev den brændt ned af svenskerne, hvorefter landsbyens jorde blev lagt ind under herregården.

Et kærlighedsdrama i 1661 knyttede Jomfruens Egede og Lystrup sammen. Den 16-årige Sidsel Kaas arvede Jonfruens Egede efter sin far. Hun var på det tidspunkt trolovet med Peder Grubbe på Lystrup. Kongens hofjægermester, Vincent von Hahn fra det nærliggende gods Sparresholm, blev forelsket i den unge pige, og fik bag hendes ryg, kongens tilladelse til at indgå ægteskab. Von Hahn gav endda præsten forbud mod at vie jomfruen til Peder Grubbe. Dramaet sluttede med at von Hahn udfordrede Peder Grubbe. Fire af Von Hahns mænd slog Peder Grubbe bevidstløs og kørte ham hjem til Lystrup. Von Hahn giftede sig med Sidsel Kaas og fik Jomfruens Egede.

I 1674 købte Christian den 5.s elskerinde Sophie Amalie Moth, grevinde af Samsøe, Jomfruens Egede, hvor hun boede til sin død i 1719.  I slutningen af 1700-tallet blev hovedbygningen ombygget og der blev tilbygget med en ny sydfløj, og hovedbygningen fik dermed det udseende den har i dag.

Arkitekt Harsdorff og J. C. Lillie stod for ombygningen. Der blev givet frit spil, til tidens bedste arkitekter, kunstnere og håndværkere til at kombinere den arkitektoniske og kunstneriske ombygning, udsmykning og møblering.

Familien Moltke overtog Jomfruens Egede i 1831 og den unge Joachim greve Moltke er 6. generation af familien Moltke på herregården.

0 kommentarer til “HISTORIE
1 Pings/Trackbacks til "HISTORIE"
  1. […] den 1 maj ställde vi bilen i Rönnede och cyklade väg 56 norrut till Jomfruens Egede. Förutom starka vindar och en transportsträcka längs bilväg var underlaget och miljön […]